Буди члан

Да бисте постали члан Удружења новинара Србије потребно је да доставите:

  • попуњен УПИТНИК ЗА УЧЛАЊЕЊЕ (Упитник за пријем у чланство можете попунити и online на дну ове стране)
  • потврду медијске куће да се најмање последњих годину дана бавите новинарском професијом
  • две фотографије 3x3,5цм

Попуњен упитник за учлањење, потврду редакције и фотографије можете доставити лично, поштом или mail-ом на press@uns.org.rs. Адреса Удружења новинара Србије је Ресавска 28, први спрат.

Документацију можете предати и у канцеларији УНС-а у Новом Саду (Друштво новинара Војводине), у улици Михаила Пупина 6, трећи спрат. Телефони канцеларије у Новом саду су +381 21 520 448, +381 21 427 462

О испуњавању услова за пријем у чланство одлуку доноси Извршни одбор УНС-а, након чега ћете добити обавештење о пријему у чланство.

Прва година чланства је БЕСПЛАТНА.

ЧЛАНАРИНА се плаћа лично у УНС-у или на текући рачун УНС-а 355-1008613-10 код Војвођанске банке НБГ.

Уколико послодавац плаћа чланарину новинарима, председник клуба новинара или повереник УНС-а, треба да доставе њихове легитимације УНС-у на оверу са списком новинара за које је плаћена чланарина и копијом  уплатнице.

Редовни и придружени чланови УНС-а плаћају пун износ чланарине која за 2017. годину износи 1.800 динара. Чланарина за приправне чланове је 500 динара. Чланови УНС-а старији од 80 година трајно су ослобођени плаћања чланарине.

Новинарима који нису уплатили чланарину дуже од годину дана престаје чланство. За обнову чланства потребно је попунити УПИТНИК (ЗА ОБНОВУ ЧЛАНСТВА), донети потврду редакције о бављењу новинарским послом последњих годину дана и по потреби две фотографије 3x3,5цм. Овај упитник такође можете попунити online на дну ове стране.

УНС има три категорије чланова: редовне, придружене и приправне чланове.

Редовни чланови су:

• професионални новинари (новинарство им је једино или претежно занимање)
• аутори или водитељи емисија са истраживачким и креативним елементима
• сниматељи
• фоторепортери и карикатуристи

Придружени чланови су:

• новинари којима новинарство није претежно занимање
• бивши новинари ако су били чланови Удружења 15 година непрекидно, а потом на одређено време или трајно напустили новинарство
• новинари, страни држављани, новинари који раде за иностране медије и српске медије а живе и раде у иностранству
• пензионисани новинари који се више не баве новинарством
• водитељи емисија искључиво забавног садржаја
• технички уредници
• презентери
• камермани

Приправни чланови су студенти новинарства и студијских програма у којима се претежно изучава новинарство, фотографија и камера.

Правилник о пријему чланова у Удружење новинара Србије

НАПОМЕНА: Чланство у другом удружењу новинара НИЈЕ ПРЕПРЕКА за чланство у Удружењу новинара Србије.

 

Упитник

први пут обнављам чланство
Да Не
Да Не
captcha
Саопштења Акције Конкурси