Насловна  |  Услови коришћења
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Услови коришћења

1. Подаци о седишту правног лица

Пун назив: Удружење новинара Србије
Матични број: 07059493
ПИБ: 100293787
Пословна адреса седишта: Општина Врачар, Београд, Ресавска 28/1

2. Чланарина и донације

Посетом или донацијом прихватате услове коришћења који су наведени у даљем тексту.

Удружење новинара Србије задржава право да без претходног обавештавања врши измене и допуне ових Услова коришћења.

Сајт www.uns.org.rs, уплате чланарина и донација које се врше путем овог сајта, као и сва остала питања у вези са тим, регулисани су законима Републике Србије. За све евентуални спорове у вези са уплатом чланарине и донација биће надлежни судови Републике Србије.

3. Промена (ажурирање) података на сајту

Удружење новинара Србије задржава право да може у свако време, без претходне најаве, променити податке приказане на било којој страници сајта.

4. Уплате чланарина и донација

Уплату чланарине и донирање могу извршити сва заинтересована лица старија од 18 година са пребивалиштем у Србији или иностранству.

Уплатилац је сагласан да новчана средства која уплати на име чланарине, односно донације, безусловно пређу у својину УНС-а, а УНС је дужан да тако примљена средства преусмери на име чланарине корисника, односно за намену коју је донатор назначио на сајту у вези са уплатом донације.

5. Регистрација

Регистрација корисника који уплаћује чланарину и донацију на сајту није потребна. Након извршене уплате чланарине и донације систем ће сачувати основне податке о уплатиоцу чланарине/донатору које сам унесе.

6. Уношење износа чланарине и донације

Износ чланарине је предвиђен правилима УНС-а, а износ новчане донације и намену одређује уплатилац.

Донација и све трансакције које се обављају на нашем сајту врше се у динарима (РСД). Уколико корисникова платна картица није повезана са динарским рачуном, износ трансакције у динарима биће конвертован у валуту корисниковог рачуна према курсу банке код које је рачун отворен, односно издаваоца платне картице. Због наведених конверзија, могућа су извесна одступања од оригиналних износа трансакције.

На чланарине и донације се не обрачунава ПДВ.

7. Омогућени начини плаћања и опис процеса плаћања

Плаћање на нашем сајту је могуће извршити на један од следећих начина: платним картицама - VISA, Maestro или MasterCard које подржавају плаћање преко Интернета. Плаћање картицама је реализовано у сарадњи са AllSecure doo и UniCredit банком и обавља се на безбедан и сертификован начин преко AllSecure Payment Gateway-а, једноставним уносом података са платне картице.

Након што се унесу подаци о картици и потврди плаћање, банка ауторизује трансакцију и тиме је поруџбина одобрена, односно средства резервисана и скинута са Вашег рачуна.

У случају да се плаћање не комплетира, односно износ се не скине са рачуна до истека 14 дана од прихватања Ваше поруџбине, та поруџбеница ће бити отказана и избрисана. Након истека рока од 14 дана, новац резервисан на Вашем рачуну се ослобађа и биће Вам поново на располагању. Након тога можете поновити исту или нову поруџбину, и извршити плаћање.

Проверите код банке која је картицу издала да ли Ваша картица подржава плаћање преко Интернета.

8. Преглед наруџбенице, потврда наруџбенице и плаћање

Потврдом на одговарајуће дугме корисник потврђује унети износ, након чега ће бити преусмерен на наруџбеницу. Наруџбеница садржи преглед основних детаља у вези са уплатом: износ и податке о наручиоцу. Пре потврде наруџбенице, можете одустати од уплате или се вратити на почетну страну и сачинити измену коју желите. Потврдом на одговарајуће дугме, корисник се аутоматски преусмарава на сајт банке на ком је потребно обавити електронско плаћање. На сајту банке је потребно да корисник унесе податке са платне картице (Visa, MasterCard и Maestro) и изврши плаћање. Након тога, уколико је трансакција била успешна, корисник ће добити потврду о извршеном плаћању и на имејл који је навео. У случају да плаћање није успело, корисник ће бити информисан о неуспелом плаћању. Подаци о платној картици које корисник уноси приликом донирања су видљиви само банци која обавља плаћање за УНС. УНС ни у једној фази уплаћивања чланарине и донирања нема приступ подацима о корисниковој платној картици.

9. Заштита поверљивих података о трансакцијa

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола, применом најсавременијих метода токенизације осетљивих података, и у складу са PCI-DSS стандардима. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни трговцу.

3D Secure заштита за све трговце и купце – AllSecure Payment Gateway користи највише глобалне стандарде заштите и приватности података. Сви трговци који користе AllSecure Payment Gateway су аутоматски укључени у 3D-Secure заштиту, чиме се купцима гарантује безбедност куповине. Бројеви платних картица купаца се не чувају на систему, а сами упис се штити SSL енкрипцијом података.

PCI DSS Стандарди – AllSecure Payment Gateway се константно усаглашава са свим захтевима картичарских организација у циљу повећања нивоа безбедности трговаца и купаца. Од 2005 године до данас, без прекида, систем је сертификован као PCI-DSS Level 1 што представља највиши стандард у индустрији. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) је норма која дефинише неопходне мере безбедности при обради, чувању и преношењу осетљивих картичарских података. PCI Стандардима се штите осетљиви подаци о кориснику картице током целог процеса плаћања: од момента уноса података на продајном месту трговца, током комуникација између трговца и релевантних банака и картичарских организација, као и касније чување тих података.

10. Рекламације (повраћај средстава)

Рекламације везане за извршену упату (донацију) су могуће у следећим случајевима:
1. Злоупотреба картице;
2. Погрешно унет износ (нула више и сл.).

У случају рекламација из неког од напред наведена два разлога, исте се примају тако што се имејл са потврдом о извршеној трансакцији прослеђује на имејл адресу: reklamacije@uns.rs и уз њега се прилажу скенирани захтев за поврат средстава у слободној форми у којем се наводи разлог. 

Захтев се подноси у року од 120 дана од извршене донације, на електронску адресу : reklamacije@uns.rs или поштом на адресу: Удружење новинара Србије, Ресавска 28/1, 11 000 Београд. Потребно је да захтев садржи потпис власника картице и скенирану личну карту, као и контакт телефон. Корисник ће бити контактиран од стране УНС-а у року од 30 радних дана од дана пријема уредног захтева.

Средства која се враћају ће УНС моћи да исплати кориснику само на рачун који је везан за платну картицу којом је уплата извршена. Повраћај се врши искључиво преко ВИСА, ЕЦ/МЦ и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев УНС-а обавити повраћај средстава на рачун корисника картице. Захтеви за повраћај поднети након истека рока од 120 дана од извршене уплате чланарине и донације или упућени на адресу различиту од адреса овде наведених, неће бити разматрани.

Изјава о конверзији

Све трансакције обрачунавају се у динарима (РСД).
Ваша платна картица ће бити задужена за наведени износ у динарима. Уколико Ваша платна картица није повезана са динарским рачуном, износ трансакције у динарима биће конвертован у валуту Вашег рачуна према курсу Ваше банке, односно издаваоца платне картице. Због наведених конверзија, могућа су извесна одступања од оригиналног износа трансакције.

11. Заштита приватности

Удружење новинара Србије се обавезује и гарантује чување и заштиту приватности података свих који преко овог Система уплаћују чланарину и донацију.

Удружење новинара Србије прикупља само нужне, основне податке о уплатоцима чланарине и донација неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о уплатиоцима чланарине и донација се строго чувају и доступни су само запосленима којима су подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Удружењу новинара Србије одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Удружење новинара Србије прикупљене податке неће користити ни у које друге сврхе.

12. Заштита интелектуалне својине

Удружење новинара Србије власник је ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код) који су објављени на сајту UNS online.

Преношење текстова или делова текстова, фотографија, аудио и видео материјала дозвољено је уз обавезно навођење извора (извор: ”УНС) и аутора информације испод наслова, као и линка ка оригиналном тексту.

У случају преношења текста или информација из текста, као и фотографије супротно наведеним правилима, УНС задржава право да, у складу са Законом, против прекршиоца покрене судски поступак ради заштите ауторских и других сродних права и накнаде штете. 

13. Комуникација са корисницима

Целокупна комуникација уплатилаца чланарине и донација са УНС-ом се одвија путем имејла на адресу: reklamacije@uns.rs и телефона: 011/3236337. Радно време: 8 до 16 сати.

14. Важење и измене услова коришћења

У погледу уплате чланарина и донација се примењују Услови коришћења који су били важећи на дан извршења уплате чланарине и донација. УНС задржава право да у било које доба изврши измену Услова коришћења. Услови коришћења ступају на снагу даном објављивања на сајту www.uns.org.rs.

Саопштења Акције Конкурси