Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије

2% за медије

Конкурс Града Врање за суфинансирање медијских пројеката

04. 03. 2021.

Конкурс Града Врање за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 6. и 9. Правилника ...

Конкурс Општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката

04. 03. 2021.

Конкурс Општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката

На основу чланa 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14 ,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) , Решења Комисије за контролу државне помоћи ...

Конкурс Општине Ивањица за суфинансирање медијских пројеката

25. 02. 2021.

Конкурс Општине Ивањица за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и 19. став 1 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Уредба о правилима за доделу ...

Конкурс Општине Дољевац за суфинансирање медијских пројеката

25. 02. 2021.

Конкурс Општине Дољевац за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), чл. 4 и 8. Правилника о суфинансирању ...

Конкурс Општине Темерин за суфинансирање медијских пројеката

25. 02. 2021.

Конкурс Општине Темерин за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', број 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), члана 87. и чланова 95.-97. Уредбе ...

Конкурс Општине Пећинци за суфинансирање медијских пројеката

25. 02. 2021.

Конкурс Општине Пећинци за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне ...

Конкурс Општине Негoтин за суфинансирање медијских пројеката

25. 02. 2021.

Конкурс Општине Негoтин за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Негoтин за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Општине Нови Бечеј за суфинансирање медијских пројеката

24. 02. 2021.

Конкурс Општине Нови Бечеј за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Нови Бечеј за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Општине Младеновац за суфинансирање медијских пројеката

22. 02. 2021.

Конкурс Општине Младеновац за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Младеновац за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Конкурс Општине Мајданпек за суфинансирање медијских пројеката

20. 02. 2021.

Конкурс Општине Мајданпек за суфинансирање медијских пројеката

Конкурс Општине Мајданпек за суфинансирање медијских пројеката погледајте у прилогу ...

Саопштења Акције Конкурси