Naslovna  |  Uslovi korišćenja
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uslovi korišćenja

1. Podaci o sedištu pravnog lica

Pun naziv: Udruženje novinara Srbije
Matični broj: 07059493
PIB: 100293787
Poslovna adresa sedišta: Opština Vračar, Beograd, Resavska 28/1

2. Članarina i donacije

Posetom ili donacijom prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu.

Udruženje novinara Srbije zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Sajt www.uns.org.rs, uplate članarina i donacija koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa uplatom članarine i donacija biće nadležni sudovi Republike Srbije.

3. Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Udruženje novinara Srbije zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.

4. Uplate članarina i donacija

Uplatu članarine i doniranje mogu izvršiti sva zainteresovana lica starija od 18 godina sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

Uplatilac je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime članarine, odnosno donacije, bezuslovno pređu u svojinu UNS-a, a UNS je dužan da tako primljena sredstva preusmeri na ime članarine korisnika, odnosno za namenu koju je donator naznačio na sajtu u vezi sa uplatom donacije.

5. Registracija

Registracija korisnika koji uplaćuje članarinu i donaciju na sajtu nije potrebna. Nakon izvršene uplate članarine i donacije sistem će sačuvati osnovne podatke o uplatiocu članarine/donatoru koje sam unese.

6. Unošenje iznosa članarine i donacije

Iznos članarine je predviđen pravilima UNS-a, a iznos novčane donacije i namenu određuje uplatilac.

Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u dinarima (RSD). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu korisnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije.

Na članarine i donacije se ne obračunava PDV.

7. Omogućeni načini plaćanja i opis procesa plaćanja

Plaćanje na našem sajtu je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit bankom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena, odnosno sredstva rezervisana i skinuta sa Vašeg računa.

U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

8. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Potvrdom na odgovarajuće dugme korisnik potvrđuje uneti iznos, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa uplatom: iznos i podatke o naručiocu. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od uplate ili se vratiti na početnu stranu i sačiniti izmenu koju želite. Potvrdom na odgovarajuće dugme, korisnik se automatski preusmarava na sajt banke na kom je potrebno obaviti elektronsko plaćanje. Na sajtu banke je potrebno da korisnik unese podatke sa platne kartice (Visa, MasterCard i Maestro) i izvrši plaćanje. Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, korisnik će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju i na imejl koji je naveo. U slučaju da plaćanje nije uspelo, korisnik će biti informisan o neuspelom plaćanju. Podaci o platnoj kartici koje korisnik unosi prilikom doniranja su vidljivi samo banci koja obavlja plaćanje za UNS. UNS ni u jednoj fazi uplaćivanja članarine i doniranja nema pristup podacima o korisnikovoj platnoj kartici.

9. Zaštita poverljivih podataka o transakcija

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

10. Reklamacije (povraćaj sredstava)

Reklamacije vezane za izvršenu upatu (donaciju) su moguće u sledećim slučajevima:
1. Zloupotreba kartice;
2. Pogrešno unet iznos (nula više i sl.).

U slučaju reklamacija iz nekog od napred navedena dva razloga, iste se primaju tako što se imejl sa potvrdom o izvršenoj transakciji prosleđuje na imejl adresu: reklamacije@uns.rs i uz njega se prilažu skenirani zahtev za povrat sredstava u slobodnoj formi u kojem se navodi razlog. 

Zahtev se podnosi u roku od 120 dana od izvršene donacije, na elektronsku adresu : reklamacije@uns.rs ili poštom na adresu: Udruženje novinara Srbije, Resavska 28/1, 11 000 Beograd. Potrebno je da zahtev sadrži potpis vlasnika kartice i skeniranu ličnu kartu, kao i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane UNS-a u roku od 30 radnih dana od dana prijema urednog zahteva.

Sredstva koja se vraćaju će UNS moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je uplata izvršena. Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev UNS-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate članarine i donacije ili upućeni na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Izjava o konverziji

Sve transakcije obračunavaju se u dinarima (RSD).
Vaša platna kartica će biti zadužena za navedeni iznos u dinarima. Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnog iznosa transakcije.

11. Zaštita privatnosti

Udruženje novinara Srbije se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih koji preko ovog Sistema uplaćuju članarinu i donaciju.

Udruženje novinara Srbije prikuplja samo nužne, osnovne podatke o uplatocima članarine i donacija neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o uplatiocima članarine i donacija se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Udruženju novinara Srbije odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Udruženje novinara Srbije prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.

12. Zaštita intelektualne svojine

Udruženje novinara Srbije vlasnik je autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) koji su objavljeni na sajtu UNS online.

Prenošenje tekstova ili delova tekstova, fotografija, audio i video materijala dozvoljeno je uz obavezno navođenje izvora (izvor: ”UNS) i autora informacije ispod naslova, kao i linka ka originalnom tekstu.

U slučaju prenošenja teksta ili informacija iz teksta, kao i fotografije suprotno navedenim pravilima, UNS zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom, protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskih i drugih srodnih prava i naknade štete. 

13. Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija uplatilaca članarine i donacija sa UNS-om se odvija putem imejla na adresu: reklamacije@uns.rs i telefona: 011/3236337. Radno vreme: 8 do 16 sati.

14. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu uplate članarina i donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja uplate članarine i donacija. UNS zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.uns.org.rs.

Saopštenja Akcije Konkursi