Насловна  |  Актуелно  |  Медијски конкурси  |  Конкурс Министарства културе и информисања за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2019. години
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Медијски конкурси

14. 04. 2019.

Конкурс Министарства културе и информисања за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2019. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке министра број: 451-04-2/2019-04 од 12.04.2019. године расписуjе

                   К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2019. години

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 30.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи  300.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.000.000,00  динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

 

                                                                          ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима;

правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности (de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства. 

Учесник Конкурса не може да ангажује друго правно лице или предузетника да реализује пројекат.

Учесник Конкурса који је у текућој години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.

 

                                                            КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Општи критеријуми су:

 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 

Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2)   Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 

Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије).

Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми су:

 

Обрада тема: очување српског националног и културног идентитета и jезика; промоција савременог стваралаштва у области културе и уметности; унапређење медијске писмености; наталитет и повећање свести појединца о значају рађања; заштита животне средине; борба против корупције; програми намењени деци и младима; превенција вршњачког насиља; промоција спорта и здравог начина живота; здравље и безбедност на раду; ментално здравље; равномеран регионални развој; безбедност новинара; унапређење положаjа економски и социјално угрожених друштвених група (жена, старих, припадника ЛГБТ популације и других); борба против сиромаштва; превенција говора мржње; родна равноправност; борба против трговине људима; мултикултурализам.

Мера у којој је произведени медијски садржај приступачан особама са инвалидитетом (аудио дескрипција, титл, превод на знаковни језик и др.).

 

Поред наведених тема учесници Конкурса могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 

                                                                           ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

Попуњен и потписан пријавни Образац 1 у шест примерака:

Образац 1 састоји се из предлога пројекта и буџета пројекта (потребно је спојити делове овог обрасца).

Образац 1 преузима се са веб-сајта Министарства културе и информисања.

 

Следећа докумената у једном примерку:

 

фотокопија потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;

уговор/изjава/сагласност медија (или више њих) који је уписан у Регистар медија да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

изјава учесника на Конкурсу да се бави производњом медијског садржаја (у слободној форми).

 

                                                                         РОКОВИ

Конкурс се расписује у периоду од 14. априла  до 10. маја 2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса

 

                                                         ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије, за сваки конкурс посебно.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе  своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова биографија и контакт.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати у року од 20  дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Министарства културе и информисања у дневном листу „Политика“, Министарству културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: „За учешће у раду комисије“.

 

                                                     НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије у 2019. години.

Образац  1  са јасним називом подносиоца пројекта, слати и у електронској форми, на адресу: konkurs.internet@kultura.gov.rs

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон број:  011/3398-671.           

 

                                                    ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава  по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту Министарства www.kultura.gov.rs и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Конкурс се објављује на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Политика“.

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси