Naslovna  |  Aktuelno  |  Vesti  |  RJT statistika napada na novinare 2016-2022.
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Vesti

03. 11. 2022.

Autor: Bezbedni novinari Izvor: Bezbedni novinari

RJT statistika napada na novinare 2016-2022.

Povodom 2. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima Republičko javno tužilaštvo objavilo je podatke o postupanju ovog organa u slučajevima napada na novinare u poslednjih 6 godina

Tokom 2022. godine javnim tužilaštvima podnete su 62 krivične prijave/izveštaja u vezi sa događajima izvršenim na štetu novinara (formirana su 63 predmeta), od toga 3 predmeta su formirana u januaru, 4 u februaru, 9 u martu, 12 u aprilu, 3 u maju, 10 u junu, 5 u julu, 7 u avgustu i 10 predmeta u septembru.

U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 2 predmeta doneta je osuđujuća presuda (u jednom predmetu u toku je postupak po žalbi)

u 6 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave

u 10 predmetu doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 3 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca

u 7 predmeta u toku je sprovođenje dokaznih radnji

u 31 predmetu stavljen je zahtev za prikupanje potrebnih obaveštenja.

u 4 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 18 predmeta, što predstavlja 28,57% ukupnog broja predmeta.

U periodu od 01.01.2016. do 30.09.2022. godine u javnim tužilaštvima, na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja, formirana su 423 predmeta u vezi sa događajima na štetu novinara. 

Od ukupno 423 predmeta, odluka da nisu ostvarena obeležja nekog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti doneta je u 174 predmeta (41,31%), dok u 249 predmeta (58,87%) postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo na štetu bezbednosti novinara.

U ukupnom broju predmeta (423), koji obuhvata sve događaje poznate javnom tužilaštvu, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 46 predmeta doneta je osuđujuća presuda

u 18 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 1 predmetu u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja

u 1 predmetu prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela primenjen je vaspitni nalog, koji je u potpunosti izvršen 

u 4 predmeta odlukom suda odbijen je optužni akt tužilaštva

u 1 predmetu odlukom suda odbačen je optužni akt tužilaštva

u 5 predmeta doneta je oslobađajuća presuda, od kojih jedna nije pravosnažna

u 94 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave

u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca

u 78 predmetu doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države

u 14 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca

u 15 predmetu u toku je sprovođenje dokaznih radnji

u 67 predmeta stavljen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja 

u 76 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 251 predmeta, što predstavlja 59,34% ukupnog broja predmeta.

U 249 predmeta u kojima je ocenjeno da postoji osnovana sumnja da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, preduzete su sledeće radnje:

u 66 predmeta (26,51%) je do sada izrečen neki oblik krivične sankcije ili je gonjenje ustupljeno stranoj državi, 

u 97 predmeta (38,96%) u toku su dokazne radnje, istraga, primena oportuniteta ili je u toku glavni pretres pred nadležnim sudom, 

u 10 predmeta (4,02%) sud je odbio ili odbacio optužni akt ili oslobodio optuženog i

u 76 predmeta (30,51%) ni nakon preduzimanja predistražnih radnji potencijalni učinilac nije identifikovan. 

Po izveštajnim godinama, podaci su sledeći:

2021. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine javnim tužilaštvima na osnovu podnetih krivičnih prijava/izveštaja formirano je 87 predmeta u vezi sa događajima na štetu bezbednosti lica koja obavljaju poslove od javnog značaja u oblasti informisanja.

U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 8 predmeta doneta je osuđujuća presuda 

u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda

u 18 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave

u 14 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 5 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca

u 3 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji

u 26 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja

u 12 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmeta, što predstavlja 47,13% ukupnog broja predmeta.

2020. godina

U evidenciju krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara za period od 01.01. do 31.12.2020. godine formirano je 58 predmeta. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 5 predmeta doneta je osuđujuća presuda

u 4 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti

u 1 predmetu prema maloletnom izvršiocu krivičnog dela primenjen je vaspitni nalog, koji je u potpunosti izvršen 

u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda 

u 15 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave

u 8 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 2 predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog učinioca 

u 4 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca 

u 3 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji

u 7 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja

u 8 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 36 predmeta, što predstavlja 62,07% ukupnog broja predmeta.

2019. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 62 događaja (62 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 18 predmeta doneta je osuđujuća presuda, od kojih jedna u odnosu na maloletnog učinioca 

u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti, dok je u 1 predmetu u toku primena instituta odlaganja krivičnog gonjenja

u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda 

u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)

u 11 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 2 predmeta u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca

u 1 predmetu u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji

u 1  predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja

u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 47 predmeta, što predstavlja 75,81% ukupnog broja predmeta.

2018. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 57 događaja (57 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 6 predmeta doneta je osuđujuća presuda

u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti

u 2 predmeta rešenjem suda odbijen je optužni akt tužilaštva

u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda

u 17 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave (od kojih je u 1 predmetu podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka)

u 10 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 1 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji

u 1 predmetu u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja

u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 39 predmeta, što predstavlja 68,42% ukupnog broja predmeta.

2017. godina

U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 38 događaja (38 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 3 predmeta doneta je osuđujuća presuda 

u 3 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti

u 1 predmetu odbačen je optužni akt tužilaštva

u 1 predmetu doneta je oslobađajuća presuda

u 14 predmeta doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave

u 5 predmeta doneta je službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 1 predmetu, u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ustupljeno je krivično gonjenje nadležnim organima druge države

u 10 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 28 predmeta, što predstavlja 73,68% ukupnog broja predmeta.

2016. godina

Shodno podacima iz posebne evidencije, u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine javnim tužilaštvima podnete su krivične prijave/izveštaji o 58 događaja (58 predmeta) izvršenih na štetu novinara. U navedenim predmetima, zaključno sa 30.09.2022. godine, preduzete su sledeće radnje:

u 4 predmeta doneta je osuđujuća presuda 

u 5 predmeta izvršilac je sankcionisan nametanjem obaveze propisane Zakonikom o krivičnom postupku u pogledu odloženog krivičnog gonjenja (oportunitet), koje obaveze su ispunjene u celosti

u 2 predmeta sud je odbio optužni akt javnog tužioca

u 10 predmeta doneto rešenje o odbačaju krivične prijave

u 20 predmeta doneta službena beleška da nema mesta pokretanju krivičnog postupka

u 1 predmetu u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja 

u 16 predmeta ni nakon preduzimanja mera u predistražnom postupku potencijalni učinilac nije identifikovan

Prvostepena ili konačna odluka doneta je u 41 predmetu, što predstavlja 70,69% ukupnog broja predmeta.

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi