Naslovna  |  Aktuelno  |  UNS vesti  |  Tanjug - Diskvalifikovani protivkandidati direktorke Branke Đukić
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

UNS vesti

04. 03. 2014.

Tanjug - Diskvalifikovani protivkandidati direktorke Branke Đukić

Strepnje Udruženja novinara Srbije (UNS) da bi na osnovu nepotpunog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, koji je 12. jula u Službenom glasniku RS objavila Vlada Republike Srbije, moglo doći do diskvalifikacije velikog broja kandidata, pokazale su se opravdanim. Komisija za imenovanja Vlade Republike Srbije donela je 20. februara, na 9. sednici Zaključke kojim se diskvalifikuju svi kandidati koji „ne ispunjavaju uslove konkursa“.

Naime, kako je UNS 21. januara 2014. godine pisao, u tekstu Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, među dokazima koje potrebno podneti za kandidaturu za direktora Tanjuga, nije navedeno da su kandidati dužni da dostave potvrdu da nisu osuđivani i potvrdu da nisu članovi organa političke partije.

UNS je tada naveo da je konkurs nepotpun i tražio od Vlade Republike Srbije da ili raspiše novi konkurs ili naknadno traži od kandidata da dostave svu dokumentaciju.

Vlada i Komisija za imenovanja oglušila su se o zahteve UNS-a.

Tekst javnog konkursa koji je na sajtu Ministarstva kulture i informisanja objavljen 12. jula možete pogledati ovde.

Kako je UNS-u rečeno u Ministarstvu kulture, za mesto prvog čoveka Tanjuga konkurisalo je 14 kandidata.

Od predsednika Komisije za imenovanja Vlade RS Veljka Odalovića na pitanja koliko je kandidata konkurisalo i koliko njih ispunjava uslove, nismo dobili odgovor.

UNS-u su se obraćali kandidati koji su konkurisali za prvog čoveka nacionalne novinaske agencije, navodeći da zbog propusta pri raspisivanju konkursa nisu dostavili sporne potvrde i da strahuju da bi zbog toga mogli biti neravnopravno tretirani.

Kako je navela novinarka Tanjuga Maja Bekčić Petrović koja se obratila UNS-u, „za potencijalnu diskvalifikaciju saznala sam od nekoliko kolega iz Tanjuga, pošto se Branka Đukić 'na sve strane' hvalila da su svi diskvalifikovani osim nje i 'nekog bezveznog kandidata'. Direktorka se time hvalila još početkom decembra, skoro tri meseca pre nego što je zvanično saopšteno da su zaista skoro svi diskvalifikovani,“ kaže Bekčić Petrović.

Inače, suprug Branke Đukić, Vlada Đukić, državni je sekretar u Ministarstvu zdravlja i funkcioner SPS-a, a samim tim i partijski kolega predsednika Komisije Veljka Odalovića.

Kako nam je navela Maja Bekčić Petrović, u Komisiji za imenovanja koja bira prvog čoveka Tanjuga nalaze se i predsednik Veljko Odalović i članica UO Tanjuga Tanja Gavrilović.

UNS je imao uvid u Zaključak Komisije za imenovanje Vlade republike Srbije koji je 27. februara dobila Bekčić Petrović. U njemu stoji:

„Odbacuje se prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug kao prijava na koju nisu podneti svi potrebni dokazi. Saglasno članu 29, stav 5 Zakona o javnom preduzećima (Službeni glasnik br. 119/12) u tekstu oglasa navedeni su uslovi koje kandidati treba da ispune i dokazi koji se prilažu uz prijavu i to: prijava sa biografijom, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija diplome o stručnoj spremi, overena fotokopija radne knjižice, original ili overena fotokopija isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci, overena izjava da lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, original ili fotokopija dokaza da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, original ili fotokopija potvrde da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost preduzeća, znanje jednog od svetskih jezika“.

Međutim, suprotno zaključku Komisije, u dokazima koji se prilažu uz prijavu NIJE navedeno da je potrebno podneti „overenu izjavuda lice nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke, original ili fotokopiju dokaza dalice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, original ili fotokopiju potvrde da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost preduzeća, znanje jednog od svetskih jezika“. Samim tim, svi navedeni dokazi JESU podneti.

U Zaključku u koji je UNS imao uvid, navodi se, takođe, da se protiv zaključka ne može uložiti žalba, „već se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom“. Kako navodi advokat Maje Bekčić Petrović Vojin Biljić, „u zaključku koji je potpisao predsednik Komisije Veljko Odalović  u nije navedeno u kom roku i kojem sudu se podnosi tužba, što je kršenje prava na pravno sredstvo iz člana 36 Ustava Republike Srbije“.

Maja Bekčić Petrović- „Slučaj u interregnumu“

Maja Bekčić Petrović, koja je konkurisala za direktora Tanjuga, zaposlena je u ovoj agenciji.

Trenutno, aneksom Ugovora o radu angažovana je na mestu novinara- reportera. Do konkurisanja za direktora bila je pomoćnica glavnog i odgovornog urednika spoljnopolitičke rubrike i deska. Pre toga, pomoćnica glavnog i odgovornog urednika multimedije (video, foto, fono i Internet).

U julu 2013. konkurisala je za direktora Novinske agencije Tanjug.

Kako navodi, neposredno nakon što je sadašnja direktorka Tanjuga Branka Đukić saznala da je i Bekčić Petrović kandidat za direktora, na kolegijumu, 23. avgusta 2013. godine, rekla je:

„U interregnumu od raspisivanja konkursa neke stvari su mi postale jasne.“

Zatim se, nastavlja priču Bekčić Petrović, govorilo o sastavu kolegijuma.

„Rekla je ko su od tog trenutka članovi kolegijuma. Mene nije spomenula. Odbila je da obrazloži odluku jer je, kako je rekla, ništa na to ne obavezuje. Potom mi je oduzela pravo na emitovanje vesti, što je drakonska kazna koja je u sedam decenija dugoj istoriji Tanjuga iskorišćena tek nekoliko puta, za slučajeve teškog kršenja radnih obaveza i narušavanja ugleda firme,“ rekla je Bekčić Petrović.

„Odmazda je nastavljena apsurdnim aneksom Ugovora o radu, kojim sam od pomoćnika glavnog i o dgovornog urednika srozana na nivo novinara-reportera. Ispod tog zvanja uTanjugovoj novinarsko-uređivačkoj hijerarhiji samo su još novinari-saradnici, a iznad, logično, svi ostali,“ dodala je Bekčić Petrović.

Ona navodi da nijednim postupkom nije prekršila radnu obavezu niti narušila ugled Tanjuga. Naprotiv.

„Od 2010, kao pomoćnik glavnog i odgovornog urednika osmislila sam desetine projekata koji su podigli profesionalne standarde i ugled Tanjuga. Za ta dostignućaTanjug i ja lično smo nagrađivani,a direktorka se hvalila u javnosti,“ kaže Bekčić Petrović.

Odmah pošto je konkurisala za direktora Tanjuga premeštena je na mesto novinara- reportera gde, kako kaže, nema osnovne uslove za rad.

„Nemam svoje mesto u redakciji, nemam kompjuter. Šetam po redakciji dok neko od novinara ne ode na događaj. Niko mi ne daje novinarske zadatke. Sama tražim šta bih mogla da radim, kako ne bih sedela besposlena“, rekla je Bekčić Petrović.

Odgovor direktorke Tanjuga Branke Đukić na ove navode UNS je bezuspešno pokušao da dobije.

Maja Bekčić Petrović o svom slučaju pisala je i Vladi RS, svim članovima Upravnog odbora Tanjuga, direktorki, glavnoj i odgovornoj urednici, pravnoj službi, arhivi, liderima tri Tanjugova sindikata. Odgovor i podršku dobila je samo od članice UO Mirjane Srećković.

Iako, kako navodi, u početku nije htela da tuži Tanjug jer bi time štetila i samoj agenciji što joj nije cilj, Bekčić Petrović nije imala drugog načina da sačuva prava i protiv svoje kuće podnela je tužbu Upravnom sudu.

Slučaj Jasminke Kocijan

UNS-u se obratila i novinarka Tanjuga Jasminka Kocijan. Ona nije konkurisala za direktora ove novinske agencije.

U Tanjug je došla u novembru 2012. godine na mesto urednika Multimedije. Kako kaže, na svoj rad nije dobijala zamerke, naprotiv, sama je tražila i predlagala direktorki da Multimedija posluje više komercijalno i tako rastereti budžet.

Početkom oktobra 2013. godine saznala je da će direktorka na njeno mesto „dovesti mlađu osobu“.

„Kada su je pitali zašto me smenjuje, Branka Đukić je rekla da me 'ne smenjuje',“ kaže Kocijan.

„Rekla mi je da biram šta hoću da radim, odgovorila sam da hoću da budem dopisnik iz Moskve. Rekla je da se spremam jer od 1. januara idem u Moskvu. U međuvremenu me je stavila da budem dežurni urednik u Desku“, rekla je Kocijan UNS-u.

Jasminka Kocijan je 5. februara 2014. godine, nakon akcije spasavanja zavejanih u Feketiću, na svom Fejsbuk profilu objavila da Štab za vanredne situacije nije dao Crvenom krstu da spasava zavejane sve dok nije snimljen TV prilog o Vučićevom spasavanju deteta kod Feketića. Tada je bila na bolovanju. Status koji je objavila mogli su da vide samo njeni prijatelji. Međutim, on se ubrzo proširio internetom.

Dva dana nakon toga, 7. februara, kako kaže Kocijan, dobila je Rešenje iz pravne službe o destimulaciji zbog neprofesionalnog odnosa prema poslu i to sa datumom 31. decembar.

Kocijan je bila dežurna u noći između 30. i 31. decembra. Tada se čula sa direktorkom i pitala je "na koga se odnose zaključci Kolegijuma o kažnjavanju cele smene dežurnih urednika" u kojoj je i sama bila. Direktorka joj je odgovorila: "To se na tebe ne odnosi".

Novinarka Tanjuga smatra da je „kazna fingirana, odnosno da je odmazda za privatni natpis na Fejsbuku.“ Ona napominje da u Ugovoru o radu „ne postoji klauzula o zaštiti konkurencije, kao ni odredba o ponašanju na društvenim mrežama.“

Već 13. februara dobila je Ponudu o premeštaju na degradirajuće i znatno manje plaćeno mesto „distributera u desku“, čime gubi uredničku poziciju i pravo emitovanja vesti. Obrazloženje: "zbog potreba posla".

Ona navodi da je u jednom od Zaključaka sa kolegijuma videla da Branka Đukić „planira da tuži list „Danas“ zbog teksta „Kad Tanjug zakaže“ u kojem se ne piše o Tanjugu već se prenose privatne poruke Jasminke Kocijan.“

UNS je došao i do tih zaključaka, pa ovom prilikom objavljujemo deo koji se odnosi na ovaj slučaj.

Zaključci kolegijuma od 18. februara

Direktorka je obavestila kolegijum da je Tanjug podneo tužbu protiv "Danasa" zbog naslova kolumne (Kad Tanjug zakaže), koja se inače bavi postovima Jasminke Kocijan, a u kojoj nema bukvalno ništa o Tanjugu. S obzirom na to da je takvim naslovom, koji je neistinit, naneta šteta Tanjugu, tražimo odštetu i javno izvinjenje.

U vezi s pomenutim tekstom, ali i sličnim tekstovima na društvenim mrežama koji su se na nekorektan način bavili Tanjugom, naglašeno je da svako može da iznosi lične stavove, ali ne može da iznosi neistine koje nanose štetu Tanjugu.

Direktorka je rekla da je zato ovog puta podneta tužba protiv Danasa, s ciljem da se prekine praksa da se nezadovoljstvo pojedinih medija ili pojedinaca raznim dešavanjima na javnoj sceni i nedostatak hrabrosti da se to i kaže u svoje ime - "nadoknadi" "prozivanjem" Tanjuga i kad ima, ali sve češće i kad nema razloga.

Direktorka je rekla da će i ubuduće voditi računa o tome da se zaštiti interes Tanjuga i da je krajnje vreme da se na ovakav oblik nepofesionalnog odnosa stavi tačka, a da će nakon izbora na isti način preduzeti sve potrebne mere da zaštiti i sopstveni interes.“ 

Jasminka Kocijan navodi još nekoliko slučajeva neprofesionalnog ponašanja direktorke Tanjuga.

„Otpustila je jednog radnika iako joj je pravnik rekao da nema dovoljno argumenata i da će ga sud vratiti na posao. Ona je na to odgovorila: ' Neka ga sud vrati, a u međuvremenu će to biti primer drugima'. To je rekla ispred mene i producenta. Posle smo čak nas dvoje bili pozvani da budemo svedoci na suđenju, iako nam nije navedeno čiji smo svedoci, niti smo obavešteni gde i kada je suđenje. Zabranila je pravniku da nam kaže čiji smo svedoci. Dan pre pojavljivanja na sudu, promenjena je lokacija suđenja, a nas nisu obavestili. Očigledno direktorka više nije želela naše prisustvo  nego je trebalo da ispadne da mi nismo hteli da se pojavimo na sudu ili možda - da zbog nepojavljivanja platimo 150.000 dinara... koga briga",  rekla je Kocijan.

Kako UNS saznaje,  dve članice UO Tanjuga iz redova zaposlenih u ovoj novinskoj agenciji tražile su da se na sastanku Uprave uvrsti i tačka „razno“ kako bi moglo da se raspravlja o položaju zaposlenih u ovoj novinskoj agenciji, zahtev im je odbijen i one su napustile sednicu.   

Članovi UO Tanjuga

Predsednik Goran Ivanović
Vanda Kučera
Nenad Dejanović
Tanja Gavrilović
Ivan Pajdić
Jelena Svilanović
Uroš Piper
Branka Stanisić i
Mirjana Srećković

Direktorka vodi kolegijum, glavna urednica se ne pojavljuje

Kako naše sagovornice objašnjavaju, atmosfera u Novinskoj agenciji Tanjug je „strašna“.

Po njihovim rečima, kolegijume Tanjuga vodi direktorka, a glavna i odgovorna urednica Jadranka Žujović ne dolazi.

Direktorka Tanjuga, kako navode sagovornice UNS-a, konstantno viče na zaposlene, kažnjava ih smanjivanjem plate, premeštanjem sa jednog radnog mesta na drugo. Posebno kažnjava one koji su konkurisali za direktora Agencije.

Kada je UNS pokušao da od direktorke Đukić dobije odgovore na pitanja ko vodi kolegijume u Tanjugu i da li je tačno da se glavna urednica na njima ni ne pojavljuje, odgovor ponovo nismo dobili. Direktorka Tanjuga na telefonski poziv UNS-a odgovorila je da „ne može da odgovora  na pitanja i da je Tanjug taj koji izveštava, a ne UNS“, dok na pitanja naknadno poslata pismeno nije odgovorila.

 

 

Komentari (30)

ostavi komentar
ned

21.12.

2014.

Tanjugovac [neregistrovani] u 12:23

Treba je smeniti

Konacno!!! Doslo je vreme da sve izadje na videlo i kako se Branka Djukic ponasa prema zaposlenima u tanjugu. Mnogi od nas su zrtve njenog bahatog i nepromisljenog ponasanja. Meni je bez ikakvog razloga, bilo kakvog nagovestaja i obrazlozenja ladno dala otkaz, verovatno joj nije bio dan ili je gospodja ustala na levu nogu. Prema zaposlenima se ponasa kao prema sahovskim figurama. Jedna zena koja nema osnovnu kulturu i vaspitanje i koja ne ume da se javi i normalno porazgovara sa zaposlenima. Zalosno je i tuzno da jednu ovakvu novinsku agencija vodi osoba kao sto je Branka Djukic. Jedna stara izreka kaze, " nikom nije gorela do zore", pa tako nece ni njoj. Sto se Maje tice, mogu samo reci, Majo, svaka ti cast! Ovo je neko odavno trebao da uradi.

Odgovori
čet

10.04.

2014.

Vlatko [neregistrovani] u 10:34

Re:

milsi li iko na ljude koje žrtvujete, nije ovo prvi slučaj da nagrađeni novinar bude kažnjen jer je tako Branka htela, a n jeno vikanje nije nikakva novost, koliko se sećam

Odgovori
ned

09.03.

2014.

anonymous [neregistrovani] u 15:32

Akcija

Da li je iko ovo video od odgovornih i nadleznih? Ima li bilo kakve povratne infomacije od vlasti ili ste,vec vidjeno,svi isti, pa se ne oglasavate,jer vam profesnalizam ne odgovara, nego cete da zadrzite ovu dobru skuskinju, po cenu gubitka posla neke njene zrtve? Da li cekate da padne neka zrtva ili vam ni zrtve nisu vazne, a kada sami to postanete,zrtva nemilosrdne direktirke,odkaskom sa vlasti, bice vam kasno da reagujete. Kada budete opozicija, pa kada vam ponovo bude kasapila sapstenja i uzvestaje sa vasih kzn , bice vam gidpodi jasno za pokajanje. Potrazite vi iz SNS vase vesti u Tanjugvom servisu iz prosle kampanje ,necete naci arhivu. Naredila direkektorka da se obrisu,jer je kasapila izvestaje SNS, podilazeci Demokratskoj stranci u ciju pobediu je cvrsto verovala! A onda su se stvari okrenule a ona je pokusala da unisti tragove svojih zlocina nad profesijom.

Odgovori
pet

07.03.

2014.

Svitanje [neregistrovani] u 22:01

Znamo se

"Žrtve Branke Djukić" - da nije tužno bilo bi smešno. U to udruženje mogu da udju skoro svi trenutno zaposleni u Mošinoj grobnici koji svakodnevno trpe njeno urlanje, neopravdano smanjenje plata i protežiranje nesposobnih a poslušnih. Tanjug je pod njenom diktaturom postao sprdnja svim domaćim i stranim medijima, ali i jedina novinska redakcija u koju nije moguće ući osim ukoliko niste zakazali sastanak kod nje. O aktuelnom imidžu Tanjuga najbolje govori web sajt koji, poput vremeplova, svojim dizajnom i sadržajem vraća u vreme CK KP, a sa društvenim mrežama izgleda da još uvek nisu upoznati. Kad je već na tom mestu, pa što ne plati nekoga da joj kaže da posao direktora nije mešanje u uredjivanje vesti već nabavljanje para za funkcionisanje preduzeća.

Odgovori
pet

07.03.

2014.

anonymous [neregistrovani] u 18:27

Ovo je stvarno za akcenate i to Tanjugove!

Direktorka Tanjuga pcela je da poziva jednog po jednog zaposleog u agenciji u svoju kancelariju i da od njih zahteva da se izjasne da li su na njenoj ili na "strani" hrabre Maje Bekcic- Petrovic. Da li ce neko njoj fa objasni da tu nema njena i druga "strana", da niko ne mora da bude na necijoj strani,vec da je ovo pitanje postovanja zakona i principa. Aman ljudi ona zastrasuje zaposlene,preti im,kaznjava ,ucenjuje. A svi de nara no bojimo za egzistenciju i zato vecins cuti. Ali ovo je nezapamceno. Tanjug je uvek bio kao drzavna furma ofraz drzave. Jasno je da drzavna agencija izgleda vlast ne zanims,ali ako vas nezanima Tanjug zastite ljude koji su primorani zbog egzustencije da sede ovde. Od nas 200 ,, 180 bi otisko sada iz Tanjuga da ima gde

Odgovori
pet

07.03.

2014.

Otporasica [neregistrovani] u 12:14

Razum neka pobedi!

Gospodine Rodoljube,niste usamljen slucaj,sto naravno ne moze da Vas utesi. Dragi kolega tolikoliko je zrtava Branke Djukic u profesiji zbog njenih licnih interesa i politickog preletanja i podilazenja svakoj novoj vlasti da ispunjavamo,sigurna sam, mogli bi da osnujemo udruzenje "Zrtve Branke Djukic zbog postovanja prifesionalizma". Miskim da bu to bio broj koji zaprepascuje kada bi se svi javili.

Odgovori
pet

07.03.

2014.

jedinica za otpor [neregistrovani] u 01:23

Re:

Tanjugs grandmother, sumnjam da bi se iko normalan, a posebno UNS koji je stao konacno na stranu novinara, sto i jeste njegova duznost, usudio da brani pomenutu direktorku Tanjuga i cenzurise komentare. Ovde je rec o tome, da novinari Tanjuga moraju da budu odbranjeni od iste. I ja verujem da ce to uciniti i UNS i sistem konacno. UNS ipak vode novinari s reputacijom i svescu.

Odgovori
čet

06.03.

2014.

Ljubav-Sex-Ostalo [neregistrovani] u 21:51

I šta će biti?

Pa, dobro, hoće li biti šta već?

Odgovori
čet

06.03.

2014.

Hedonista [neregistrovani] u 18:34

Re: Daj još malo...

Baš mi se sviđa to sa videosexom, ali nešto ne mogu da provalim o čemu se radi, nije valjda aluzija na ''ono''.... Daj još malo

Odgovori
čet

06.03.

2014.

Rodoljub [neregistrovani] u 17:33

Bahatost bez granica

Uopšte me ne čudi slučaj u vezi sa kandidaturom gospođe Đukić. To je ,jednosavno, osoba sa kojom je nemoguća normalna komunikacija ! I sam sam, ni kriv ni dužan, bio žrtva njene bahatosti. Punih 45 godina sam bio saradnik Tanjuga, od čega pet posledbnjih i kao stalni
dopisnik iz čačanskog kraja. Nikada nisam napravio ni jednu grešku, moji izveštaji su gotovo uvek prihavatani u drugim štampanim i elektronskim medijima,a u tri maha su neke zanimljivosti prenele i svetske agencije (npr. Lisica prevarila lovce i dr). Zbog blagovremenog , danonoćnog i pouzdanog, posebno fono ozveštavanja za vreme NATO agresije 1999.godine sam dobi Godišnju nagradu TANJUGA,. Moj slučaj da toliko dugo, kvalitetno i pouzdano
decenijama izveštavam sa područja Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i Dragačeva, posebno je zabeležen u Monografiji izašloj povodom 50.godišnjice postojanja TANJUG-a....
Sve to nije vredelo . pa me je gospođa Đukić bukvalo najurila jer pred izbore 2012. godine nije bila zadovoljna što sam verno preneo jednu izjavu Čedomira Jovanovića ,kojom je u negativnom svetlu, na javnom skupu, prikazao jednog njenog tadašnjeg političkog miljenika, a usto sam se još, malo pre toga zainteresovao gde se zaturila izjava tadašnjeg ruskog ambasadora Konuzina da je Srbiji odobren vrlo povoljan kredit za konkretne projekte, ali da još nema odgovora.

Odgovori
čet

06.03.

2014.

tanjugs grandmother [neregistrovani] u 13:56

Over

Ne razumem kriterijum po kojem UNS odobrava komentare! Jel vi to držite nečiju stranu s vremena na vreme? Jesu li potrebni materijalni dokazi za sve prekršaje koje je supruga stranačkog druga počinila da bi komentar o tome bio objavljen? Ali isto tako nisu potrebni dokazi kada njeni poslušnici pod lažnim imenom blate osobe koje su se usudile da se pobune protiv nje. Ova diskusija počinje da gubi smisao jer cenzurišete komentare, verovatno posle Djukićkinog upozorenja.

Odgovori
čet

06.03.

2014.

Srdjan Ilic Gremlin [neregistrovani] u 11:49

"Over and Out"

Postovani urednici UNS, cenjene koleginice i kolege,

Zelim da Vas javno, potpisan punim imenom i prezimenom i nadimkom, obavestim da je "neko" moj svima Vama jako dobro poznati nadimak "Gremlin" zloupotrebio i falsifikovao u jednom od komentara na ovoj temi.

Ko ne zna ko sam, a zanima ga - moze da procita ovde: http://www.srdjanilicphotography.com/page/2/about

Shodno tome zelim da Vas obavestim da predmetni komentar nisam ja napisao, kao i da sam zamolio urednistvo UNS-a da ga ukloni.

Takodje, zelim da Vas obavestim da me tematika izbora direktora Tanjug-a ne zanima posto za poziciju nisam licno zainteresovan. U Tanjugu se bavim svojim delom posla: novinskom fotografijom.

Nisam nikad bio ni clan ni simpatizer ni jedne partije - nikad niciji - uvek samo SVOJ !!!

Shodno tome necu odgovarati na anonimne uvrede i provakacije i pisati nista na ovom sajtu.

Over and Out,

Zahvaljujem na razumevanju,

Srdjan Ilic Gremlin


Odgovori
čet

06.03.

2014.

anonymous [neregistrovani] u 08:44

Re:

Komentarisacu samo poslednji pasus - u vreme Slobe je moglo da se kritikuje, doduse, zahtevala se hrabrost i umesnost novinara. Bio sam tada novinar i kritikovao sam. sa igrama u Tanjugu nisam upoznat, ali lik i delo Branke Djukic su svima nama u profesiji odavno poznati.

Odgovori
čet

06.03.

2014.

odisej [neregistrovani] u 04:22

xxx

Ako radite u Tanjugu i svedok ste ovih dogadjaja, a niste pali a Marsa i zaista imate dostojanstvo,mozete da kazete samo ono sto cu i ja reci. Obe strane se,nazalost, bore samo za vlast i novac, ali tako je to valjda na svetu... a bedna piskarala, mi, bunimo se, nismo toliko jadni,ali nas niko ne cuje. Ispade iz svega ovoga da su novinari najniza moguca kategorija koja se moze zamisliti. Mozes da govoris 10 jezika, da sve radis umesto njih, ali ne, jadan si jer ne zelis da vladas, vec da radis normalno, sto je ovde ocigledno nemoguce... toliko od novinarke tanjuga, izmedju Scile i Haribde...

Odgovori
sre

05.03.

2014.

Osipaonica [neregistrovani] u 22:36

osipanje

Eto, sad nam je jasno i zasto novinari odlaze iz ove kuce i osipaju se kadrovi. Uskoro ce, kako je krenulo, ostati sama Branka Djukic, da komanduje sama sebi, da pise za sebe i da se za sebe hvali, da sama gazduje i gospodari.

Odgovori
sre

05.03.

2014.

jedinica za otpor [neregistrovani] u 19:31

Causiii

Ooooooo oglasili su se Brnkini causiiiiii! Pisanje istne o Branki Djukic njeni causi poistovecuju sa pisanjem protiv drzave. Od onoga "Tanjug to sam ja " ozloglasena direktorka Tanjuga predje u " drzava to sam ja ". Pa malo ste predaleko otisli gospodo causi. A cak ste i temu prlmasilli. U sustini nije bitna hrabra Maja i Jasmunja s njom, nego nrregularan konkurs. A u Tanjugu u kome je B.Djukic durektor, da ne bi stvarno poludeo mozes samo da trazis bolovanje,posebno ako ne spadas u njene cause.

Odgovori
sre

05.03.

2014.

anonymous [neregistrovani] u 17:41

nastavak

Hoću 13. komentar!!! Hoću nastavak!!!
Nema veze što se ne potpisujete :)

Odgovori
sre

05.03.

2014.

Maja Bekcic Petrovic [neregistrovani] u 16:55

"Ko je ubio Gospodju Mjesec"

Postovani "Videoseksu",
vi ocigledno ne znate nista ni o meni niti o projektima koje sam radila, pa verujem da nemate bas nikakve veze sa Tanjugom, ali vas to nije sprecilo da me javno klevecete - pod tajnim imenom.
Retorika i vasi "argumenti" na nivou su lose latino-sapunice, pa verujem da ste pohadjali i casove "intriga i tracarenja za pocetnike" koje vec godinama u Tanjugu besplatno drzi svi-znamo-ko.
Jer, sigurna sam da i vi odlicno znate - kao i ceo Tanjug - da se intrigama i tracevima ne bavim ja, vec ekipa za-sve-drugo-nesposobnih ljudi, koji se ne usudjuju ni da se predstave.
Prepoznali ste se?
Vrlo rado i vrlo lako dokazacu da nijedna vasa opaska ne stoji, iako vam ne bih preporucila da obelodanite svoj identitet - posto cete se u tom slucaju suociti s tuzbom koju cete momentalno izgubiti.
Srdacan pozdrav kukavickom "Videoseksu" i naruciocu... Videomakrou?Odgovori
sre

05.03.

2014.

Jasminka Kocijan [neregistrovani] u 14:36

Re: samo o pisanju

Dakle, komentarišite kako hoćete, hrabro - anonimno.... Evo ja ću pod imenom I prezimenom , kao I uvek I samo ovo.
Ja se sećam I jesam I u vreme Slobe I drugih pisala istinu, a to znači I protiv.
Zna ko treba.

Odgovori
sre

05.03.

2014.

Videosex [neregistrovani] u 13:54

Nije sve baš tako...

Obe pomenute dame Bekčić-Petrović i Kocijan su direktni "produkti" Branke Đukić, ona ih je dovela u Tanjug, dala im posao, jako pristojne plate za naše uslove, uredničke pozicije. Kad je shvatila da je pogrešila i da dame nisu ispunile očekivanja, prerasporedila ih je na druga manje odgovorna radna mesta shodno njihovom performansu. Svako ima pravo da pogreši, zar ne ?

Da se ne razumemo pogrešno Branka Đukić nije neka cvećka, ali pomenute dame su mnogo gore po svim pitanjima.

Ja se stvarno ne sećam ni jednog od "десетине пројеката који су подигли професионалне стандарде и углед Танјуга", a koje je kreirala gospođa Bekčić-Petrović. U radno vreme, umesto da sedi i zaradjuje platu kao svi ostali, gospođa Bekčić-Petrović se šetkala po kafićima oko Tanjuga i kovala zavere kako da skine Branku Đukić sa pozicije direktora. Napravila je mnogo zla u firmi svojim intrigama i tračevima. Poslednjih nekoliko meseci je svaki čas na "psihijatrijskom bolovanju" - nema šta, odlična preporuka za mesto direktora državne novinske agencije.

Gospođu Jasminku "Bolovanje" Kocijan je u Tanjug takođe dovela Branka Đukić - i to na mesto šefa video servisa, iako je bilo kristalno jasno da Kocijan i video nemaju ništa zajedničko. Od kad je došla, provela j više vremena na bolovanju nego na poslu. Bolešljiva žena, šta da se radi. Na čelo video servisa postavljena je stručna osoba, koja je došla sa PINK televizije i razume se u video produkciju i nema govora da je gospođa Kocijan zamenjena "mlađom osobom". Zamenjena je zato što nije mogla da vodi video servis i to je jedina istina. "Otpuštenom kolegi" je lično Jasminka Kocijan dok je bila u ljubavi sa Brankom Đukić napisala prijavu da je otišao s posla "9 minuta" ranije. Što se tiče pisanja gospođe Kocijan po društvenim mrežama, jako je zanimljivo kako je gospođa Kocijan mogla da zna šta se dešava u Feketiću, 200 km od Beograda dok je na bolovanju i pretpostavlja se kod kuće u krevetu, a ne na mestu događaja odakle izveštava ?

Tanjug je DRŽAVNA agencija i plaća je država, a državu čine oni koji su na vlasti - pa kad neko neosnovano lupeta, a Crveni Krst odmah demantuje pisanje g Kocijan - logično je da se država "ljuti".

Ne mogu da se setim da smo u vreme Tita, Slobe, Tadića, Koštunice mogli da pišemo išta protiv njih.

Odgovori

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi